Issued by Merge Delay Intermediate 1

About this certificate


This digital certificate with serial number 05:1b:1e:1f:47:cb:37 was issued on by Google UK Ltd. .

While the certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates.

Cerificate errors/warnings *beta

  • ERROR: Certificate contains no Authority Info Access Issuers
  • ERROR: Certificate has no key usage set
  • ERROR: Certificate contains no CRL or OCSP server

Google Certificate Transparency

Organization: Google Certificate Transparency
Country: GB

Google UK Ltd.

Organization: Google UK Ltd.
Organization unit: Certificate Transparency
Country: GB

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 05:1b:1e:1f:47:cb:37
Serial Number (int): 1437191071320887
Serial Number lenght: 51 bits, 7 octets

SubjectKeyId: b1:fe:b2:bc:cd:ee:ab:b6:95:41:1f:d2:59:91:f1:a0:9c:d9:48:65
AuthorityKeyId: e9:3c:04:e1:80:2f:c2:84:13:2d:26:70:9e:f2:fd:1a:cf:aa:fe:c6

Fingerprint (sha1): 00:82:64:79:c0:b5:9a:3c:ed:e7:b4:6e:cd:ee:bb:d7:42:b5:6e:65
Fingerprint (sha256): b2:1e:a7:a7:dd:a7:62:32:d3:e5:97:46:76:db:2b:08:69:fa:59:cc:f8:92:24:43:26:77:c7:74:c4:43:58:8d


Revocation information


Check the revocation status for the current certificate on
1
DNS Names
0
Email Addresses
0
IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Technical details about this certificate


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA1 with RSAKey Usage

Extended Key Usages

Server Authentication

Extensions

5 extensions
No unhandled critical extensionsCA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

This certificate only contains the following subject alternative name: flowers-to-the-world.com

Certificate

The complete raw certificate details in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIEwzCCAqugAwIBAgIHBRseH0fLNzANBgkqhkiG9w0BAQUFADB/MQswCQYDVQQG EwJHQjEPMA0GA1UECAwGTG9uZG9uMRcwFQYDVQQKDA5Hb29nbGUgVUsgTHRkLjEh MB8GA1UECwwYQ2VydGlmaWNhdGUgVHJhbnNwYXJlbmN5MSMwIQYDVQQDDBpNZXJn ZSBEZWxheSBJbnRlcm1lZGlhdGUgMTAeFw0xNTA3MTgwMzQ0MzFaFw0xNTA3MTkw MzQ0MzFaMDcxCzAJBgNVBAYTAkdCMSgwJgYDVQQKDB9Hb29nbGUgQ2VydGlmaWNh dGUgVHJhbnNwYXJlbmN5MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA 0i0q2IcqUkb3lWyyN0e4uwRGDcxiAokWyWUHN55JsV7QiN9SoRteSAy2dsaTUpM1 4D41QfxtUXrWLshrjnNulTdk8KMmooSA4Kb/23lHBSegzpX9OB49X1DFq7ULENwy pTJq40N5fWDAOiksDZtDMrf2kjMrIo1N3Ma3hk4D8m6xLIdgEI2/psKYwrQ7sJ0j OjRN4HpD57WBhFQWOqj2aDr/Yw185CHfv1vmp/QtZlPGMBc96kiKWQetjIMCbJPq x91tTTHxG6P6wdpgXSseU4EyKYTtYGtFFx6i6ljjXzjJFKpnzUElqdAzC41sBUkS BY2egZFjNfWbPFvk0u8kvwIDAQABo4GLMIGIMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMB MCMGA1UdEQQcMBqCGGZsb3dlcnMtdG8tdGhlLXdvcmxkLmNvbTAMBgNVHRMBAf8E AjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFOk8BOGAL8KEEy0mcJ7y/RrPqv7GMB0GA1UdDgQWBBSx /rK8ze6rtpVBH9JZkfGgnNlIZTANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAgEAi0fW6fLUWKKP 1y/dZXO5SgTW2PfFJ9KAsX9I4jRIxRrH2+ScegkwguN7/dNzLYfjN94bR1UnlKiP RcRDZ0Bx1w3Ra/WVyF9LzIiQ76oZO+ri9kQ5qzS1GUXm4HFS68Ew5Y/d4OOGWKx9 ye3xk9FWwViBk4TCi6EtI1ke5NgPBiGtZrTshrtWrDM/n2R2zwBddPGU8OoAlSoj rInpdaPD7CoGzMvEuu+waO2JQxGELnY4nXUPgTKJSNm9al4LnbaR2pCD7Jhxtjkq vFCBsbiYTeZFfV93px8sUUTUqVJ2J19usnIYLAgzr1vfTVFXkjmOxtAtdcI6tFQQ Ix4X/PpuPsweAAL41Nw9tXSq6faaz8eRdDbwnJCrQ56KmrXD1GTEjMAp997AYSwr PeWWIYxP/ppdHEhhEpkruLIaGHkcE2R7q48C+f6+dsobpBEamzbrYKGO/m3nuL4P VO0/gKOVibwz4mzxOP2W7cF/k35G7qZQ+Lix2dgKdnoguW+A+J30l8HMZD3Ro5HI FavAVXNFGSqTJorHlVlJz7oXHxerVbO9QCiFviTGyV6W03tpSSOAuxxZynhssI5n O1a0pAC6oArX2rH6doHNvjkdGhwQwDVXo9tSlrIKCR1EZqg3icuOiwIbubblqaJ3 aLCtklKEthvPymMdDewPXZVKd8v0OgY= -----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0i0q2IcqUkb3lWyyN0e4 uwRGDcxiAokWyWUHN55JsV7QiN9SoRteSAy2dsaTUpM14D41QfxtUXrWLshrjnNu lTdk8KMmooSA4Kb/23lHBSegzpX9OB49X1DFq7ULENwypTJq40N5fWDAOiksDZtD Mrf2kjMrIo1N3Ma3hk4D8m6xLIdgEI2/psKYwrQ7sJ0jOjRN4HpD57WBhFQWOqj2 aDr/Yw185CHfv1vmp/QtZlPGMBc96kiKWQetjIMCbJPqx91tTTHxG6P6wdpgXSse U4EyKYTtYGtFFx6i6ljjXzjJFKpnzUElqdAzC41sBUkSBY2egZFjNfWbPFvk0u8k vwIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ASN1 Decoded

[c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 1437191071320887 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.5 (sha1WithRSAEncryption) . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'GB' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'London' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'Google UK Ltd.' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'Certificate Transparency' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'Merge Delay Intermediate 1' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2015-07-18 03:44:31 +0000 UTC . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2015-07-19 03:44:31 +0000 UTC . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'GB' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'Google Certificate Transparency' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 26532316901392036058060109753648444020558773241813781163112341008972197911188591532544094897636836205460157620313603981079085627851318104024952115640424246281660111845885273097542815165864141947639584393367783652478511354111742339713468342758068115249887235402063348499312655475110200587744958777014742737096787676975485371211821007908193848170919806440922618140456135738162576615288411868524859684292631303313289458509806420713860066659858715610688204695619475368140367286299016239317984961288749165611795830451889458565943587575928770773014968111252881351004149700899885992694534471880734743600599048662687763342527 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (28 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'flowers-to-the-world.com' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName e93c04e1802fc284132d26709ef2fd1acfaafec6 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes) b1feb2bccdeeabb695411fd25991f1a09cd94865 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.5 (sha1WithRSAEncryption) . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4096 bits) 008b47d6e9f2d458a28fd72fdd6573b94a04d6d8f7c527d280b17f48e23448c51ac7dbe49c7a093082e37bfdd3732d87e337de1b47552794a88f45c443674071d70dd16bf595c85f4bcc8890efaa193beae2f64439ab34b51945e6e07152ebc130e58fdde0e38658ac7dc9edf193d156c158819384c28ba12d23591ee4d80f0621ad66b4ec86bb56ac333f9f6476cf005d74f194f0ea00952a23ac89e975a3c3ec2a06cccbc4baefb068ed894311842e76389d750f81328948d9bd6a5e0b9db691da9083ec9871b6392abc5081b1b8984de6457d5f77a71f2c5144d4a95276275f6eb272182c0833af5bdf4d515792398ec6d02d75c23ab45410231e17fcfa6e3ecc1e0002f8d4dc3db574aae9f69acfc7917436f09c90ab439e8a9ab5c3d464c48cc029f7dec0612c2b3de596218c4ffe9a5d1c486112992bb8b21a18791c13647bab8f02f9febe76ca1ba4111a9b36eb60a18efe6de7b8be0f54ed3f80a39589bc33e26cf138fd96edc17f937e46eea650f8b8b1d9d80a767a20b96f80f89df497c1cc643dd1a391c815abc0557345192a93268ac7955949cfba171f17ab55b3bd402885be24c6c95e96d37b69492380bb1c59ca786cb08e673b56b4a400baa00ad7dab1fa7681cdbe391d1a1c10c03557a3db5296b20a091d4466a83789cb8e8b021bb9b6e5a9a27768b0ad925284b61bcfca631d0dec0f5d954a77cbf43a06