www.kalmanolah.net

Issued by StartCom Class 1 Primary Intermediate Server CA

About this certificate


This digital certificate with serial number 10:72:77 was issued on by StartCom Ltd. .

With 2 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. While the certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates.

Cerificate errors/warnings *beta

  • ERROR: KeyUsage extension SHOULD be marked as critical when present
  • WARNING: Certificate contains unknown extension ([2.5.29.18])
  • ERROR: Certificate has key usage [KeyAgreement] set

www.kalmanolah.net

Country: BE

StartCom Ltd.

Organization: StartCom Ltd.
Organization unit: Secure Digital Certificate Signing
Country: BE

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 10:72:77
Serial Number (int): 1077879
Serial Number lenght: 21 bits, 3 octets

SubjectKeyId: 75:4b:29:ce:bc:c3:ae:f6:92:ba:71:30:19:43:8f:24:cc:dc:ab:9b
AuthorityKeyId: eb:42:34:d0:98:b0:ab:9f:f4:1b:6b:08:f7:cc:64:2e:ef:0e:2c:45

Fingerprint (sha1): b0:f8:94:2f:91:c1:55:27:20:64:64:23:74:43:9d:66:20:99:86:eb
Fingerprint (sha256): df:92:e3:58:0c:17:66:c9:d4:9f:71:75:2f:e4:d6:fe:27:d7:d2:f6:fa:e4:e2:ab:79:d3:b0:7d:00:a4:6f:a1

Issuing Certificate URL: http://aia.startssl.com/certs/sub.class1.server.ca.crt

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.startssl.com/sub/class1/server/ca
CRL Distribution Point: http://crl.startssl.com/crt1-crl.crl

Check the revocation status for the current certificate on www.kalmanolah.net
2
DNS Names
0
Email Addresses
0
IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Technical details about this certificate


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSAKey Usage

Digital Signature
Key Encipherment
Key Agreement

Extended Key Usages

Server Authentication

Extensions

10 extensions
No unhandled critical extensionsCA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

www.kalmanolah.net
kalmanolah.net

Certificate

The complete raw certificate details in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGRzCCBS+gAwIBAgIDEHJ3MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGMMQswCQYDVQQGEwJJ TDEWMBQGA1UEChMNU3RhcnRDb20gTHRkLjErMCkGA1UECxMiU2VjdXJlIERpZ2l0 YWwgQ2VydGlmaWNhdGUgU2lnbmluZzE4MDYGA1UEAxMvU3RhcnRDb20gQ2xhc3Mg MSBQcmltYXJ5IEludGVybWVkaWF0ZSBTZXJ2ZXIgQ0EwHhcNMTQwNTEyMTQzMDIx WhcNMTUwNTEyMjEyOTI2WjBUMQswCQYDVQQGEwJCRTEbMBkGA1UEAxMSd3d3Lmth bG1hbm9sYWgubmV0MSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlob3N0bWFzdGVyQGthbG1hbm9s YWgubmV0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwZ/jE3PWFLvW A7uCByOTFIGuoBkzX+/LmX81yAJ23c5pLgigzetTinJKSnYYhRUyIG0pYYcnBM9z k/I1rhOzJ9f6ZrUsRXWwXRlmMpV1LMPZ/N2E5lejQ0j67wWDgH/mff3gkWt9QNnU TH+RpE/0C2hjAtoj0EiE7UD9s0/L32vpplnW41zlfpNGPYGewjiZ+yK0IZhnHqUL WYfSYDcchLzRlidYPYThrNe5qRWYDeryw/QiPTSCNQpGKrXAsCDDVn426yFhBKxW XwE6q32iHxjQwuUjgRVzIY2El1+l9CKlDVc8bqVujQB9NvOOAmVCmYqNvuAB/Y7I Tr9Huidq2QIDAQABo4IC5zCCAuMwCQYDVR0TBAIwADALBgNVHQ8EBAMCA6gwEwYD VR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwHQYDVR0OBBYEFHVLKc68w672krpxMBlDjyTM3Kub MB8GA1UdIwQYMBaAFOtCNNCYsKuf9BtrCPfMZC7vDixFMC0GA1UdEQQmMCSCEnd3 dy5rYWxtYW5vbGFoLm5ldIIOa2FsbWFub2xhaC5uZXQwggFWBgNVHSAEggFNMIIB STAIBgZngQwBAgEwggE7BgsrBgEEAYG1NwECAzCCASowLgYIKwYBBQUHAgEWImh0 dHA6Ly93d3cuc3RhcnRzc2wuY29tL3BvbGljeS5wZGYwgfcGCCsGAQUFBwICMIHq MCcWIFN0YXJ0Q29tIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MAMCAQEagb5UaGlz IGNlcnRpZmljYXRlIHdhcyBpc3N1ZWQgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBDbGFzcyAx IFZhbGlkYXRpb24gcmVxdWlyZW1lbnRzIG9mIHRoZSBTdGFydENvbSBDQSBwb2xp Y3ksIHJlbGlhbmNlIG9ubHkgZm9yIHRoZSBpbnRlbmRlZCBwdXJwb3NlIGluIGNv bXBsaWFuY2Ugb2YgdGhlIHJlbHlpbmcgcGFydHkgb2JsaWdhdGlvbnMuMDUGA1Ud HwQuMCwwKqAooCaGJGh0dHA6Ly9jcmwuc3RhcnRzc2wuY29tL2NydDEtY3JsLmNy bDCBjgYIKwYBBQUHAQEEgYEwfzA5BggrBgEFBQcwAYYtaHR0cDovL29jc3Auc3Rh cnRzc2wuY29tL3N1Yi9jbGFzczEvc2VydmVyL2NhMEIGCCsGAQUFBzAChjZodHRw Oi8vYWlhLnN0YXJ0c3NsLmNvbS9jZXJ0cy9zdWIuY2xhc3MxLnNlcnZlci5jYS5j cnQwIwYDVR0SBBwwGoYYaHR0cDovL3d3dy5zdGFydHNzbC5jb20vMA0GCSqGSIb3 DQEBCwUAA4IBAQB1IoqKO62u5JKnQW9GzuvK88gYE1XjiMtZw312pE5q6QjwOAnB mlxXG3jK3zOnqvQDbUyIf2E4EEcc4m5sFEDCOqacVrnnZFKsxpoGWaUzUOhY8vG5 SIJpqW3E594i27cktY5ZGWYc7/ngBot/MgG5manJbY7IKjvC71gcp3+A1ij1T6Ob p8655BrHlJWIlkHHUywulVWBS2foxEQbIH601bpVjOBnatRijfHy+EL5FUnxRmCf 7b8k3Y9S38ZX7FmciI4R4AA7ScQGb651fOQwjRUhBN55EzfYwwBWwRGsCAUUw7yt VSDWADa7XL4/jN91EcWh1rBUl0Enf3zvyYW3 -----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwZ/jE3PWFLvWA7uCByOT FIGuoBkzX+/LmX81yAJ23c5pLgigzetTinJKSnYYhRUyIG0pYYcnBM9zk/I1rhOz J9f6ZrUsRXWwXRlmMpV1LMPZ/N2E5lejQ0j67wWDgH/mff3gkWt9QNnUTH+RpE/0 C2hjAtoj0EiE7UD9s0/L32vpplnW41zlfpNGPYGewjiZ+yK0IZhnHqULWYfSYDcc hLzRlidYPYThrNe5qRWYDeryw/QiPTSCNQpGKrXAsCDDVn426yFhBKxWXwE6q32i HxjQwuUjgRVzIY2El1+l9CKlDVc8bqVujQB9NvOOAmVCmYqNvuAB/Y7ITr9Huidq 2QIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ASN1 Decoded

[c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 1077879 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption) . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'IL' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'StartCom Ltd.' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Secure Digital Certificate Signing' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'StartCom Class 1 Primary Intermediate Server CA' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2014-05-12 14:30:21 +0000 UTC . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2015-05-12 21:29:26 +0000 UTC . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'BE' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'www.kalmanolah.net' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.9.1 (emailAddress) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String '[email protected]' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 24442836084354828511361423083680430866159873603491445827208167005821386490686275783885101199877369610193210189672591459477696064275578118539305559747900726082086970895506899046125843535631350630638599474883531302373622605769794894068098742415102474985144297669008063084812238650427684863694683364899575114102500266204648887870898265471827006789121881807991968327553282011795122041758130490480804967776626027650520870847421044176377101544367350745869289025846950583100837559745255420594389061369627993295816980436410818110472041401255439584786712774955526212013742535647598012215908412430711386987883297530558468811481 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (5 bits) 03a8 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes) 754b29cebcc3aef692ba713019438f24ccdcab9b . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName eb4234d098b0ab9ff41b6b08f7cc642eef0e2c45 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (38 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.kalmanolah.net' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'kalmanolah.net' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (333 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.23223.1.2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://www.startssl.com/policy.pdf' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'StartCom Certification Authority' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:26|false] VisibleString, ISO646String [84 104 105 115 32 99 101 114 116 105 102 105 99 97 116 101 32 119 97 115 32 105 115 115 117 101 100 32 97 99 99 111 114 100 105 110 103 32 116 111 32 116 104 101 32 67 108 97 115 115 32 49 32 86 97 108 105 100 97 116 105 111 110 32 114 101 113 117 105 114 101 109 101 110 116 115 32 111 102 32 116 104 101 32 83 116 97 114 116 67 111 109 32 67 65 32 112 111 108 105 99 121 44 32 114 101 108 105 97 110 99 101 32 111 110 108 121 32 102 111 114 32 116 104 101 32 105 110 116 101 110 100 101 100 32 112 117 114 112 111 115 101 32 105 110 32 99 111 109 112 108 105 97 110 99 101 32 111 102 32 116 104 101 32 114 101 108 121 105 110 103 32 112 97 114 116 121 32 111 98 108 105 103 97 116 105 111 110 115 46] . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (46 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.startssl.com/crt1-crl.crl' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (129 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.startssl.com/sub/class1/server/ca' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://aia.startssl.com/certs/sub.class1.server.ca.crt' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.18 (issuerAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (28 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://www.startssl.com/' . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption) . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits) 0075228a8a3badaee492a7416f46ceebcaf3c8181355e388cb59c37d76a44e6ae908f03809c19a5c571b78cadf33a7aaf4036d4c887f613810471ce26e6c1440c23aa69c56b9e76452acc69a0659a53350e858f2f1b9488269a96dc4e7de22dbb724b58e5919661ceff9e0068b7f3201b999a9c96d8ec82a3bc2ef581ca77f80d628f54fa39ba7ceb9e41ac79495889641c7532c2e9555814b67e8c4441b207eb4d5ba558ce0676ad4628df1f2f842f91549f146609fedbf24dd8f52dfc657ec599c888e11e0003b49c4066fae757ce4308d152104de791337d8c30056c111ac080514c3bcad5520d60036bb5cbe3f8cdf7511c5a1d6b0549741277f7cefc985b7