www.wacoagilitygroup.org

Issued by StartCom Class 1 Primary Intermediate Server CA

About this certificate


This digital certificate with serial number 0c:bc:3f was issued on by StartCom Ltd. .

With 2 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. While the certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates.

Cerificate errors/warnings *beta

  • ERROR: KeyUsage extension SHOULD be marked as critical when present
  • WARNING: Certificate contains unknown extension ([2.5.29.18])
  • ERROR: Certificate has key usage [KeyAgreement] set

www.wacoagilitygroup.org

Country: US

StartCom Ltd.

Organization: StartCom Ltd.
Organization unit: Secure Digital Certificate Signing
Country: US

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 0c:bc:3f
Serial Number (int): 834623
Serial Number lenght: 20 bits, 3 octets

SubjectKeyId: ef:1e:ff:e6:11:86:66:12:ff:ce:ee:e8:e4:92:9d:40:8d:77:49:0f
AuthorityKeyId: eb:42:34:d0:98:b0:ab:9f:f4:1b:6b:08:f7:cc:64:2e:ef:0e:2c:45

Fingerprint (sha1): 27:e2:20:d8:49:21:b7:07:29:47:2a:9a:1d:a4:c9:e9:91:ea:57:dc
Fingerprint (sha256): d3:eb:6c:b6:14:7f:10:da:64:11:b0:ef:f8:b0:d8:b9:e4:69:cc:70:5a:f5:db:d7:1a:42:d7:69:92:34:21:89

Issuing Certificate URL: http://aia.startssl.com/certs/sub.class1.server.ca.crt

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.startssl.com/sub/class1/server/ca
CRL Distribution Point: http://crl.startssl.com/crt1-crl.crl

Check the revocation status for the current certificate on www.wacoagilitygroup.org
2
DNS Names
0
Email Addresses
0
IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Technical details about this certificate


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA1 with RSAKey Usage

Digital Signature
Key Encipherment
Key Agreement

Extended Key Usages

Server Authentication

Extensions

10 extensions
No unhandled critical extensionsCA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

www.wacoagilitygroup.org
wacoagilitygroup.org

Certificate

The complete raw certificate details in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGejCCBWKgAwIBAgIDDLw/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGMMQswCQYDVQQGEwJJ TDEWMBQGA1UEChMNU3RhcnRDb20gTHRkLjErMCkGA1UECxMiU2VjdXJlIERpZ2l0 YWwgQ2VydGlmaWNhdGUgU2lnbmluZzE4MDYGA1UEAxMvU3RhcnRDb20gQ2xhc3Mg MSBQcmltYXJ5IEludGVybWVkaWF0ZSBTZXJ2ZXIgQ0EwHhcNMTMxMTAxMDUyMzIw WhcNMTQxMTAyMDkxNDE0WjB7MRkwFwYDVQQNExBOdUZENTlpdW9Fd05TWU9DMQsw CQYDVQQGEwJVUzEhMB8GA1UEAxMYd3d3LndhY29hZ2lsaXR5Z3JvdXAub3JnMS4w LAYJKoZIhvcNAQkBFh9wb3N0bWFzdGVyQHdhY29hZ2lsaXR5Z3JvdXAub3JnMIIB IjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAx9FBuqmBxK4kdddynlI1pb/2 Z2TXyU2gxW/S/1cycAA1ep0WdojGGmFJLuGqnk+ssncim+qpUFEwGP35JauwCicg H8SYXhAAgu+BEThlkvkOMN1x44WlD7RHbomZ9Ga4yJ2eDgs0K36PvAE6kl61t97B ED7bMmaWW2HGaxKzrmVNFEnkiUJf4O9BU3LUZLNEUYlBSQJn6rNmGfNHfrJsa/Ux gYfnhVxAZy8RvF6d8TvNN47uneE7bPiS56TvtcirDkSrWA+sWR366ElYC/KvsDXQ TfnTlOlpxAZ2X1SpelfZ+4bXKGlqzmuanV1Q+id5uGs2snMcwxJ7DX+PJJaIKwID AQABo4IC8zCCAu8wCQYDVR0TBAIwADALBgNVHQ8EBAMCA6gwEwYDVR0lBAwwCgYI KwYBBQUHAwEwHQYDVR0OBBYEFO8e/+YRhmYS/87u6OSSnUCNd0kPMB8GA1UdIwQY MBaAFOtCNNCYsKuf9BtrCPfMZC7vDixFMDkGA1UdEQQyMDCCGHd3dy53YWNvYWdp bGl0eWdyb3VwLm9yZ4IUd2Fjb2FnaWxpdHlncm91cC5vcmcwggFWBgNVHSAEggFN MIIBSTAIBgZngQwBAgEwggE7BgsrBgEEAYG1NwECAzCCASowLgYIKwYBBQUHAgEW Imh0dHA6Ly93d3cuc3RhcnRzc2wuY29tL3BvbGljeS5wZGYwgfcGCCsGAQUFBwIC MIHqMCcWIFN0YXJ0Q29tIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MAMCAQEagb5U aGlzIGNlcnRpZmljYXRlIHdhcyBpc3N1ZWQgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBDbGFz cyAxIFZhbGlkYXRpb24gcmVxdWlyZW1lbnRzIG9mIHRoZSBTdGFydENvbSBDQSBw b2xpY3ksIHJlbGlhbmNlIG9ubHkgZm9yIHRoZSBpbnRlbmRlZCBwdXJwb3NlIGlu IGNvbXBsaWFuY2Ugb2YgdGhlIHJlbHlpbmcgcGFydHkgb2JsaWdhdGlvbnMuMDUG A1UdHwQuMCwwKqAooCaGJGh0dHA6Ly9jcmwuc3RhcnRzc2wuY29tL2NydDEtY3Js LmNybDCBjgYIKwYBBQUHAQEEgYEwfzA5BggrBgEFBQcwAYYtaHR0cDovL29jc3Au c3RhcnRzc2wuY29tL3N1Yi9jbGFzczEvc2VydmVyL2NhMEIGCCsGAQUFBzAChjZo dHRwOi8vYWlhLnN0YXJ0c3NsLmNvbS9jZXJ0cy9zdWIuY2xhc3MxLnNlcnZlci5j YS5jcnQwIwYDVR0SBBwwGoYYaHR0cDovL3d3dy5zdGFydHNzbC5jb20vMA0GCSqG SIb3DQEBBQUAA4IBAQCrapRy6sBy0IoAit4hcHP9JtblYYvAOKXyBPRwlF6AfOwl QUwHBMOkZMUgaf7LKRQuBOOS1yC5jUGLqSu6PpM8sqFcEaNsBLLuaS9puBdJgolC u3NIiX2ByuejvgHwN/rZ2lKys6Dyac9bVfNE8KCxInzL42gw2TWRL3WWFeZ/Kxyd 3jMJgikqKrm9gJTWhEtWXB1Nh4qYtJBpN2zkH5kPpQ7rNGEWPKRnEFu6RpSV7z5C f310ChaBcWIyPk+N0I6j82z6CCrYdGcEwl6hskcPpO44cSorI8Vyox4TDja5yoIb GBx1A31Y/BH4YuihjQIH04EjId4HmzlPbg2wRIvc -----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAx9FBuqmBxK4kdddynlI1 pb/2Z2TXyU2gxW/S/1cycAA1ep0WdojGGmFJLuGqnk+ssncim+qpUFEwGP35Jauw CicgH8SYXhAAgu+BEThlkvkOMN1x44WlD7RHbomZ9Ga4yJ2eDgs0K36PvAE6kl61 t97BED7bMmaWW2HGaxKzrmVNFEnkiUJf4O9BU3LUZLNEUYlBSQJn6rNmGfNHfrJs a/UxgYfnhVxAZy8RvF6d8TvNN47uneE7bPiS56TvtcirDkSrWA+sWR366ElYC/Kv sDXQTfnTlOlpxAZ2X1SpelfZ+4bXKGlqzmuanV1Q+id5uGs2snMcwxJ7DX+PJJaI KwIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ASN1 Decoded

[c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 834623 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.5 (sha1WithRSAEncryption) . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'IL' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'StartCom Ltd.' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Secure Digital Certificate Signing' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'StartCom Class 1 Primary Intermediate Server CA' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2013-11-01 05:23:20 +0000 UTC . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2014-11-02 09:14:14 +0000 UTC . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.13 (description) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'NuFD59iuoEwNSYOC' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'www.wacoagilitygroup.org' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.9.1 (emailAddress) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String '[email protected]' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 25224611039766308730780886160121237945823390489509504927368904110209960650100020650182037885332723974073971871696890582278934782568061292984477762394025803517744134812287189533448103775845279614054911948804968653340304622673189606148780422392349307122762692217633638052211866420186368670501691279728805219803233954119207903177337791574950880333345652677842883583409705029407117837313058898875980945533307855750294943271145254263542893014989482229399253852953030470601994277562758046637838572832133784369691837141549684979655707763469434142121380952691319721232893242294666437502476149353401640817701587313018558384171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (5 bits) 03a8 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes) ef1effe611866612ffceeee8e4929d408d77490f . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName eb4234d098b0ab9ff41b6b08f7cc642eef0e2c45 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (50 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.wacoagilitygroup.org' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'wacoagilitygroup.org' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (333 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.23223.1.2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://www.startssl.com/policy.pdf' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'StartCom Certification Authority' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:26|false] VisibleString, ISO646String [84 104 105 115 32 99 101 114 116 105 102 105 99 97 116 101 32 119 97 115 32 105 115 115 117 101 100 32 97 99 99 111 114 100 105 110 103 32 116 111 32 116 104 101 32 67 108 97 115 115 32 49 32 86 97 108 105 100 97 116 105 111 110 32 114 101 113 117 105 114 101 109 101 110 116 115 32 111 102 32 116 104 101 32 83 116 97 114 116 67 111 109 32 67 65 32 112 111 108 105 99 121 44 32 114 101 108 105 97 110 99 101 32 111 110 108 121 32 102 111 114 32 116 104 101 32 105 110 116 101 110 100 101 100 32 112 117 114 112 111 115 101 32 105 110 32 99 111 109 112 108 105 97 110 99 101 32 111 102 32 116 104 101 32 114 101 108 121 105 110 103 32 112 97 114 116 121 32 111 98 108 105 103 97 116 105 111 110 115 46] . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (46 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.startssl.com/crt1-crl.crl' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (129 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.startssl.com/sub/class1/server/ca' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://aia.startssl.com/certs/sub.class1.server.ca.crt' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.18 (issuerAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (28 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://www.startssl.com/' . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.5 (sha1WithRSAEncryption) . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits) 00ab6a9472eac072d08a008ade217073fd26d6e5618bc038a5f204f470945e807cec25414c0704c3a464c52069fecb29142e04e392d720b98d418ba92bba3e933cb2a15c11a36c04b2ee692f69b81749828942bb7348897d81cae7a3be01f037fad9da52b2b3a0f269cf5b55f344f0a0b1227ccbe36830d935912f759615e67f2b1c9dde330982292a2ab9bd8094d6844b565c1d4d878a98b49069376ce41f990fa50eeb3461163ca467105bba469495ef3e427f7d740a16817162323e4f8dd08ea3f36cfa082ad8746704c25ea1b2470fa4ee38712a2b23c572a31e130e36b9ca821b181c75037d58fc11f862e8a18d0207d3812321de079b394f6e0db0448bdc